Tổng hợp Tài khoản vào ChatGPT tại Việt Nam miễn phí

Open AI vẫn chưa cung cấp dịch vụ ChatGPT ở Việt Nam nên các bạn ở Việt Nam vẫn chưa thể đăng ký tài khoản và chát được. Sau đây là các tài khoản vào ChatGPT do Onvaon tổng hợp và kiểm chứng sẽ được chia sẻ cho các bạn dưới đây.

1. ChatGPT là gì ?

ChatGPT hay với tên gọi đầy đủ là Chat Generative Pre-training Transformer – một chatbot do công ty khởi nghiệp OpenAI phát triển. Nó có thể được hiểu đơn giản là một AI (trí thông minh nhân tạo). Điểm đặc biệt của AI này nằm ở “kho” kiến thức mà ChatGPT đã học được.

chatgpt thong minh

ChatGPT có thể trả lời lưu loát đầy đủ các câu hỏi mà bạn đưa ra, bất kể là thắc mắc về lĩnh vực gì. Bên cạnh đó, ChatGPT còn có thể làm thơ, soạn nhạc, viết thư, thiết kế và thậm chí là cả sửa lỗi trong lập trình. Nhiều người đã sử dụng ChatGPT để làm những việc trên, điều này đã khiến cho AI ngày càng thông minh hơn.

Tai khoan chatgpt

2. Tổng hợp các tài khoản ChatGPT

user: chatgpt@anonyviet.com
pass: AnonyViet@123
—————
user: chatgpt1@anonyviet.com
pass: AnonyViet@123
—————
chatgpt2@anonyviet.com
pass: AnonyViet@123
—————
15115e02b3@emailkom.live
rafat123456789
—————
d142d36e4b@emailkom.live
rafat123456789
—————
73a5fc8dfb@emailkom.live
rafat123456789
—————
7065f75d9b@boxmail.lol
rafat123456789
—————
9fa034a78c@boxmail.lol
rafat123456789
—————
e541af2cde@boxmail.lol
rafat123456789
—————
6257ec01cd@boxmail.lol
rafat123456789
—————
4a671f2e15@boxmail.lol
rafat123456789
—————
7ede49d6be@boxmail.lol
rafat123456789
—————
3d6f9a0b8b@boxmail.lol
rafat123456789
—————
ebf9272c7d@boxmail.lol
rafat123456789
—————
51a7f97471@boxmail.lol
rafat123456789
—————
909cb6bf74@boxmail.lol
rafat123456789
—————
bf8d2c26f6@boxmail.lol
rafat123456789
—————
90e6b3ac18@boxmail.lol
rafat123456789
—————
faae51663c@boxmail.lol
rafat123456789
—————
5725394fcb@boxmail.lol
rafat123456789
—————
1f1cefe71f@boxmail.lol
rafat123456789

Bình luận trên Facebook