Son môi tiếng Anh là gì ?

Son môi tiếng Anh là lipstick, phiên âm là ‘lipstik. Son môi là mỹ phẩm chuyên dụng có tác dụng tạo màu cho phần da môi. Khi thoa son môi sẽ tạo lên lớp bề mặt bảo vệ môi, tạo màu sắc, tăng cường dưỡng chất bảo vệ môi.

Son môi tiếng Anh là gì ?

Một số loại son môi bằng tiếng Anh.

 • Lipstick/’lipstik/: Son môi
 • Matte lipstick /mæt ‘lipstik/: Son lì.
 • Cream lipstick /kri:m ‘lipstik/: Son kem.
 • Pearly lipstick /´pə:li ‘lipstik/: Son nhũ.
 • Lip gloss /lip glɔs/: Son bóng.
 • Sheer lipstick /ʃiə ‘lipstik/: Son gió.
 • Long lasting lipstick /lɔɳ ´la:stiη ‘lipstik/: Son lâu trôi.
 • Moisturizing lipstick /´mɔistʃəraiziɳ ‘lipstik/: Son dưỡng.
 • Tint lipstick /tint ‘lipstik/: Son nước.

Một số câu tiếng Anh về son môi

 • Son môi chính hãng: Genuine lipstick
 • Son môi cao cấp: Premium lipstick
 • Son môi đẹp: Beautiful lipstick
 • Son môi Hàn Quốc: Korean lipstick
 • Son môi cho bà bầu: Lipstick for pregnant women

Bình luận trên Facebook